Free Hero Rotation, Week of January 2nd

Arena of Valor Europe server

The Arena of Valor free to play hero rotation in Europe server this week (01/02 – 01/08/2018) features Raz, Ryoma, Alice, Violet, Grakk, and Mina.

Raz

Ryoma

Alice

Violet

Grakk

Mina

Arena of Valor US/Canada server

The Arena of Valor free to play hero rotation in US/Canada server this week (01/02 – 01/08/2018) features Raz, Peura, Lu Bu, Moren, Zyphys, and Azzen’Ka.

Raz

Peura

Lu Bu

Moren

Zephys

Azzen’Ka